Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT

Den 30 september hade Strålsäkerhetsmyndighetens SSM ett möte med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen. Mötet gällde myndighetens granskning med att kvalitetssäkra kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20 åriga försökspaketen i LOT-experimentet. Med på mötet var även konsulter från det brittiska företaget Galson Sciences som stödjer SSM i granskningen och två forskare från KTH. MKG presenterade synpunkter för SSM:s granskning.
Uppdatering: Den 8 oktober följde föreningen upp med ett skriftligt bidrag med synpunkter.

Den 6 december 2019 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att myndigheten kommer kvalitetsgranska kärnavfallsbolaget SKB:s upptagna försökspaket från LOT-experimentet i Äspölaboratoriet. Efter det att försökets första av två rapporter publicerats i juni 2020 var SSM redo att i september inleda sin granskning av resultaten. Till sin hjälp har myndigheterna extern experthjälp från det brittiska bolaget Galson Sciences.

Den 30 september deltog Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen på ett möte med SSM och Galson Sciences. Med var även två korrosionsforskare knutna till KTH, Peter Szakalos och Christopher Leygraf. Deltagarna gavs möjlighet att lämna sina synpunkter inför i granskning. Bland annat framförde MKG på mötet att SKB vid tidigare publicering av rapporter utelämnat information som kan uppfattas få negativa konsekvenser för bolaget och betonade vikten av en öppen redovisning av LOT-upptaget och den vetenskapliga processen bakom rapporternas resultat. 

MKG underströk även behovet av förståelsen för hur syrgasfrihet uppstår i försöksmiljön. Föreningen anser att i och med att det fyllts på med syrgasfritt grundvatten i försöket när det påbörjades så har försöket varit syrgasfritt under hela försöksperioden. Då ska det inte alls vara mycket kopparkorrosion.

Huvudpunkterna som MKG lyfte på mötet den 30 september var:
- Varför MKG med medlemsföreningar har ett så stort intresse för kopparkorrosionsresultaten från försökspaketen LOT A3 och S2
- Vad vi kan lära oss av FEBEX–försöket
- Vad vi kan lära oss av rapporter från försökspaketet LOT A2
- Vad vi vet om Taxén/Kimab och Clay Technology?
- Vad vi vet om SKB:s kontrakt med konsulter?
- Vad vi behöver se från framtagandet av rapporterna från LOT S2 och A3?

Inför mötet hade SSM ett uppstartsmöte med Galson Sciences den 1 september och ett möte med kärnavfallsbolaget med närvaro av Galson Sciences den 18 september. En nyhet om dessa möten finns länkad nedan.

Uppdatering:
MKG följde den 8 oktober upp mötet med ett skriftligt bidrag med synpunkter med 20 bilagor. Se länk till separat nyhet om det skriftliga bidraget nedan. 

Dessutom kommer MKG att lägga upp alla dokument som offentliggörs i SSM:s granskning (SSM:s diarienummer SSM2020-4740), länk nedan.

 

Länkar:

Protokoll från mötet med miljöorganisationerna, 201001 >> 

Presentation av MKG under mötet >>

Presentation av SSM under mötet >>

Presentation av Galson Sciences under mötet >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar med ett möte med Galson Sciences, 200901 >>

 

Uppdatering:
MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

SSM:s diarienummer över sin LOT-granskning går att följa på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev