MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning

Som ett led i Strålsäkerhetsmyndighetens SSM:s arbete med att kvalitetssäkra kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20 åriga försökspaketen i LOT-experimentet hade myndigheten den 30 september ett möte med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen. Den 8 oktober följde föreningen upp med ett skriftligt bidrag med synpunkter. Uppdatering 1: MKG har svarat på frågor från SSM om den första skrivelsen. Uppdatering 2: MKG har skickat in en andra skrivelse till SSM som bidrag till kvalitetsgranskningen. Se i länkarna.

Sedan det blev känt att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tagit upp två 20-åriga försökspaket i det så kallade LOT-försöket hösten 2019 har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och dess medlemsföreningar krävt att resultat från denna viktiga undersökning – som kan avgöra den vetenskapliga tvisten ifall kopparn är ett lämpligt kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark – ska redovisas öppet och att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska granska resultaten.

SKB har publicerat två rapporter från försöken. SKB:s första rapport heter SKB TR-20-11 och publicerades den 15 juni 2020. Rapporten berättar om installationen av försökspaketen och upptaget, samt redovisar data för försöket under de 20 år det varit i drift, bland annat om temperaturer och vattenförhållanden i den skyddande bentonitleran som omringar kopparkomponenterna.

Den andra rapporten från försöket kallas SKB TR-20-14 och innehåller resultaten av kopparkorrosionsstudierna och publicerades den 1 oktober. I en nyhet på MKG:s hemsida går det att läsa mer om föreningens kritik mot denna rapport (se nedan). Kortfattat anser föreningen att rapporten innehåller stora vetenskapliga brister men att det ändå framgår att koppar är ett direkt olämpligt material för inkapsling av använt kärnbränsle på grund av hög korrosion – betydligt högre än vad bolaget som driver projektet vill erkänna.

SSM har inlett en kvalitetsgranskning av LOT-resultaten där de två ovan angivna rapporterna kommer att granskas, dels av myndigheten själv och dels med extern experthjälp där SSM upphandlat konsulter från Galson Sciences Ltd. Se länk till nyhet om uppstarten av SSM:s arbetet nedan.

MKG och Naturskyddsföreningen har vid ett möte den 30 september med SSM och Galson Sciences, där även korrosionsforskarna Peter Szakalos och Christopher Leygraf – bägge knutna till KTH – deltog, haft möjlighet att lämna synpunkter på vad föreningarna anser är viktigt för granskningsförfarandet. En länk till nyheten om mötet finns nedan.

Huvudpunkterna som MKG lyfte på mötet den 30 september var:

- Varför MKG med medlemsföreningar har ett så stort intresse för kopparkorrosionsresultaten från försökspaketen LOT A3 och S2
- Vad vi kan lära oss av FEBEX–försöket
- Vad vi kan lära oss av rapporteringen från försökspaketet LOT A2
- Vad vet vi om hur snabbt syrgas konsumeras i försök med lera och koppar i grundvatten
- Vad vi vet om Taxén/Kimab och Clay Technology?
- Vad vi vet om SKB:s kontrakt med konsulter
- Vad vi behöver se från framtagandet av rapporterna från LOT S2 och A3 

MKG följde den 8 oktober upp mötet med ett skriftligt bidrag med synpunkter med samma rubriker med 20 dokument som bilagor. Bidraget och bilagorna finns nedan.

SSM har tilldelat LOT-granskningen diarienummer SSM2020/5740 och samlar där handlingar i ärendet. Länk till alla dokument i diarienumret finns nedan.

Länkar (det skriftliga bidraget ligger nedanför nyhetslänkarna):

Nyhet om mötet mellan MKG, Naturskyddsföreningen, SSM, Galson Science och KTH-forskarna Peter Szalakaols och Cristopher Leygraf, 200930 >>

Nyhet om att SSM påbörjar arbetet på allvar med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten, 200901 >>

Nyhet om att SKB släppt rapporten om kopparkorrosion i LOT (Vetenskapligt undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial) 201001 >>

Länk till SSM:s diarienummer SSM 2020-5740 Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment >>

Skriftligt bidrag från MKG med synpunkter till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT resultaten (med 20 bilagor):

 MKG input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201008 >>

 Appendix 1 FEBEX-DP Metal Corrosion and Iron-Bentonite Interaction Studies P. Wersin & F. Kober (eds.) Arbeitsbericht NAB 16-16 Nagra October 2017 >>

 Appendix 2 ENRESA Technical Publication 08/2004 FEBEX Project Post-mortem Analysis - Corrosion Study V. Madina, I. Azkarate 2004 >>

 Appendix 3 FEBEX - Assessment of Redox Conditions in Phase 2 before Dismantling N. Giroud Arbeitsbericht NAB 14-55 Nagra July 2014 >>

 Appendix 4 Gas and water sampling from the FEBEX in situ test A.M. Fernández Arbeitsbericht NAB 16-13 Nagra May 2019 >>

 Appendix 5 Summary of experimental packages in the SKB LOT_experiment - Johan Swahn MKG - May 2009 >>

Appendix 6 SKB TR-09-29 Long term test of buffer material at the Äspö Hard Rock Laboratory, LOT project Final report on the A2 test parcel O Karnland et al November 2009 >>

Appendix 7 LOT A2 Draft main report 080930 >>

Appendix 8 LOT A2 Main draft report - Appendix 3 Rosborg 080930 >>

Appendix 9 SKB TR-13-17 LOT A2 test parcel Compilation of copper data in the LOT A2 test parcel P Wersin December 2013 >>

Appendix 10 Kaufhold - Corrosion rate LOT A2 calculations 090528 >>

Appendix 10 Data Kaufhold - Corrosion rate LOT A2 090528 >>

Appendix 11 Correspondence between Peter Szakálos KTH and Stephan Kaufhold BGR 090602-090603 >>

Appendix 12 SKB TR-01-05 O2 depletion in granitic media The REX project I Puigdomenech et al February 2001 >>

Appendix 13 SKB TR-09-20 Miniature canister corrosion experiment – results of operations to May 2008 N R Smart & A P Rance July 2009 >>

Appendix 14 Implementation of the full-scale emplacement (FE) experiment at the Mont Terri rock laboratory H R Müller et al Swiss J Geosci (2017) 110 287–306 >>

Appendix 15 The corrosion of radioactive waste disposal canisters based on in situ tests N Diomidis & F. King pp 371-389 in Nuclear Corrosion Research, Progress and Challenges European Federation of Corrosion (EFC) Series 2020 >>

Appendix 16 SSM Minutes from the meeting with SKB regarding QA in SKB's Copper Corrosion Experiments 29 August 2014 >>

Appendix 17 SKB TR-20-11 Installation, monitoring, dismantling and initial analyses of material from LOT test parcel S2 and A3 Results from field test T Sandén & U Nilsson June 2020 >>

Appendix 18 Exposure of copper coupons in Äspö groundwaters Taxén Swerea-KIMAB 2009-04-16 (SKB 1452553) >>

Appendix 19 SKB Korrosionsutredning slutrapport - Utredning korrosionsproblem och jordströmmar i borrhål Forsmark Oskarshamn R Sandström et al. 071214 >>

Appendix 20 SKBs Inköpsvillkor forskningsuppdrag 2011 >>

Uppdateringar:

Nyhet om att MKG svarar på uppföljande frågor från SSM i kvalitetsgranskningen av LOT, 201103

Nyhet om att MKG bidrar med fler synpunkter till myndighetens LOT-granskning 201109 >>

Fler nyheter:

Nyhet från MKG om att SKB publicerat en första rapport från LOT-experimentet med data och information om försöket, 200615 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >> 

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev