MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har undersökt när kärnkraften är hotad om det inte tas beslut om att utöka kapaciteten i Clab. Svaret är inte förrän kring 2030. Det skiljer sig från kärnkraftindustins uppgifter i media att den är hotad redan 2024. Det industrin inte vill prata om är att det inte bara finns plats för använt kärnbränsle i mellanlagret Clab vid oskarshamns kärnkraftverk. Det finns även plats i lagringsbassänger vid varje kärnkraftreaktor. 

Det är naturligtvis inte bra att fylla på reaktorernas lagringsbassänger om det kan undvikas. Att bryta ut tillståndsprövningen av ökningen av kapaciteten i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Men det är också viktigt att allmänheten och politiken inte förs bakom ljuset av industrin.

Frågan om hotet mot reaktorerna kommer att vara en del av diskussionen vid en gemensam utfrågning mellan närings- och försvarsutskotten den 11 mars i riksdagen.

MKG:s PM om att svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 210310 >>

Länkar:

Dagordning till försvarsutskottets utfrågning av myndigheter m.fl. och kommuner om slutförvar och mellanlagring av använt kärnbränsle, 210311 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen, 210211 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut, 210302 >>