MKG:s nyhetsbrev 2/2021

MKG har skickat ut sitt andra nyhetsbrev för 2021.

I nyhetsbrevet och på MKG:s hemsida kan du läsa om följande:

* Regeringens prövning av kärnbränsleförvaret fortsätter med kapselfrågor

                - Naturskyddsföreningen och MKG uppmanar Kärnavfallsrådet och SSM att stödja vetenskaplig redovisning av LOT-experimentet 

* Regeringen sa ja till utökat Clab 
* Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2022-2023 
* Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i riksdagen 

Notiser:
* SSM om information till framtiden>>
* Återbetalningsärende för Östhammar hos Riksgälden >>
* Östhammars kommun får inte längre stödja lokala miljöföreningar med fondmedel >>

Nyhetsbrevet finner du som en PDF-fil nedan.

Du kan även läsa nyhetsbrevet i länken till nyhetsbrevet på hemsidan. När det läses där finns också hänvisningar till sidor med mer information om de olika artiklarna.

MKG:s nyhetsbrev 2/2021 >>

Nyhetsbrevet som PDF >>

Här kan du läsa MKG:s tidigare publicerade nyhetsbrev >>