Om EN vecka startar huvudförhandlingen om slutförvaret

Det är en vecka kvar till att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. I morgon, den 30 augusti, planerar Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att skicka in ett sista yttrande i sak över kärnavfallsbolaget SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter. Uppdatering: Mark- och miljödomstolen uppger i sitt pressmeddelande den 31 augusti att antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Se information om anmälan nedan. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar om en vecka. Huvudförhandlingen äger rum på Quality Hotel Nacka och börjar kl. 10 på tisdagen den 5 september. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor, med två uppehåll, fram till fredagen den 27 oktober 2017. Förhandlingsordningen för huvudförhandlingen finns att ladda ner nedan.

Efter att kärnavfallsbolaget SKB den 30 juni 2017 lämnade in sitt sista yttrande över inkomna remissynpunkter i sak till mark- och miljödomstolen, har remissinstanserna getts tillfälle att senast den 30 augusti 2017 eller vid kommande huvudförhandling yttra sig över bolagets yttrande. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, planerar att skicka in ett sista yttrande i sak i morgon, den 30 augusti. 

Naturskyddsföreningen och MKG kommer även delta och arbeta tillsammans under själva huvudförhandlingen. Därutöver kommer nationell och internationell expertis att åberopas som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor. I grunden kommer föreningarna framföra att:

  • Det planerade slutförvaret inte kommer att bli säkert eftersom kopparkapslarna inte kommer att hålla – ansökan ska inte ges tillstånd! 

  • Strålsäkerhetsmyndigheten vet att det finns stora problem med slutförvaret, men vill vänta med att utreda dessa till efter regeringen eventuellt ger tillstånd – detta är inte acceptabelt och rättsligt tveksamt!

  • Det finns en alternativ metod, slutförvaring i djupa borrhål – som kan bli miljömässigt säkrare, har mindre risker för intrång och sannolikt även blir billigare!

MKG och Naturskyddsföreningen kommer främst att framföra sina synpunkter fredagen den 8 september.

Föreningarna koordinerar utöver detta också kontakten med media – innan, under och efter förhandlingen. Kontaktinformation finner du nedan. Dessutom sker uppdateringar om huvudförhandlingen löpande på MKG:s hemsida, facebooksida och på MKG:s kanslichefs twitter. 

Uppdatering: Mark- och miljödomstolen uppger i sitt pressmeddelande den 31 augusti att antalet platser för allmänheten kommer vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4[at]dom.se och i mejlet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mejl, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

Kontakt:
Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31
Magdalena Romanov, informatör, MKG
073-990 43 45
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-741 43 04
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-676 78 16

 

Länkar:

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Uppdatering:
Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >>

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att det är två veckor kvar till huvudförhandlingen om slutförvaret, 170822 >>

MKG:s Facebooksida >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev