Öregrundsbor överklagade Östhammars kommuns beslut att tillåta kärnbränsleförvar

Sju invånare i Östhammars kommun överklagade i oktober 2020 kommunfullmäktiges beslut att tillåta bygget av ett kärnbränsleförvar i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk.

Den 13 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att de välkomnade byggnationen av ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Detta beslut överklagade sju invånare i kommunen i slutet av oktober 2020. I sin överklagan problematiserar gruppen hållbarheten hos kopparkapslar över den livslängd förvaret är tänkt att ha, att beslutet är fattat utan att det prövats utifrån barnkonventionen samt att säkerhetsunderlaget för beslutet saknar analys av terrordåd och risken för olyckor i samband med transporter av det använda bränslet.

Östhammars kommuns yttrande över överklagandet inkommer den 25 november 2020. Där gör kommunen bedömningen att den enda aspekten hos överklagandet som de klagande menar strider mot lag är att beslutet inte prövats utifrån barnkonventionen. Barnkonventionens aspekter anser kommunen sig ha tagit hänsyn till då den gjort analys av risken för påverkan av människors hälsa och välbefinnande utifrån kärnbränsleförvaret.

Den 19 november 2021 kom domen i målet från Förvaltningsrätten i Uppsala, och eftersom den inte bedömer beslutet som olagligt avslås överklagandet.

 

Länkar:

Överklagan, 201030 >>

Östhammars kommuns yttrande, 201125 >>

Dom i Tingsrätten, 211119 >>

Östhammar säger ja till kärnbränsleförvar, 201013 >>

Östhammars kommun redo för ett förtida ja till kärnbränsleförvaret, 200924 >>

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >> 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>