Östhammars kommun: Ja till folkomröstning om kärnbränsleförvar den 4 mars 2018

Östhammars kommunfullmäktige beslutade den 25 april att säga ja till en rådgivande folkomröstning om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Resultatet av folkomröstningen kommer att bli en del av det beslutsunderlag som tas fram inför kommunens svar till regeringen inför tillåtlighetsprövningen. Folkomröstningen kommer att hållas söndagen den 4 mars 2018. Vid den tidpunkten beräknas mark- och miljödomstolen, samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ha lämnat sina utlåtanden över kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om kärnbränsleslutförvaret till regeringen.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, i Östhammars kommun. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnade i mars besked om att kärnavfallsbolagets kärnbränsleförvarsansökan ska planeras för huvudförhandling med början i september 2017. Efter huvudförhandlingen kommer miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att lämna ett varsitt yttrande till regeringen. Regeringen ska innan sitt beslut i tillåtlighetsfrågan höra med Östhammars och Oskarshamns kommuner om deras ställningstagande.

Den 25 april fastställde Östhammars kommunfullmäktige att invånarna i kommunen ska få säga sitt i frågan. En rådgivande folkomröstning kommer därför att hållas den 4 mars 2018. Frågan som kommer att ställas blir: ”Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark?”. Resultatet av folkomröstningen kommer att bli en del av det beslutsunderlag som tas fram inför kommunens svar till regeringen.

 

Länkar:

Nyhet i UNT ”Ja till folkomröstning är klubbat”, 170226 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att majoriteten i Östhammars kommun föreslår en folkomröstning, 160415 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev