SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19

I en skrivelse den 2 september 2020 från Miljödepartementet till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ges bolaget möjlighet yttra sig över de inlämnade yttrandena över forskningsprogrammet Fud-19 som regeringen fått från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet. Svar ska inkomma senast den 16 oktober 2020.

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en allsidig forskningsprogram för hanteringen av kärnkraftsavfall som till sist godkänns av regeringen. Den 1 oktober 2019 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-19.

Ett antal aktörer, däribland MKG med medlemsföreningar den 24 januari 2020 (se länk nedan), har yttrat sig till SSM över FUD-19. Myndigheten har sedan granskat rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämnat över ett yttrande till regeringen den 31 mars. Även Kärnavfallsrådet har yttrat sig till regeringen den 2 juli 2020.

Nu har Miljödepartementet gett kärnavfallsbolaget SKB möjligheten att lämna synpunkter på yttrandena från SSM och Kärnavfallsrådet och inkomma med ett yttrande senast den 16 oktober 2020.

Regeringen kommer sannolikt ta ett beslut om huruvida forskningsprogrammet uppfyller kraven i kärntekniklagen mot slutet av året. 

Skrivelse till SKB, granskningsrapporter över Fud-19, 200902 >>

Kärnavfallsrådets Fud-yttrande, SOU 2020:39,  200630 >>

SSM:s yttrande till regeringen över forskningsprogrammet Fud-2019 200330 >>

SSM:s rapport med granskning och utvärdering av Fud-program 2019 200330 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >> 

 

Länkar:

Nyhet om att Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-19, 200630 >>

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

På MKG:s hemsida kan du se alla nyheter om Fud-19 samlade >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev