SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19

I en skrivelse den 2 september 2020 från Miljödepartementet till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ges bolaget möjlighet yttra sig över de inlämnade yttrandena över forskningsprogrammet Fud-19 som regeringen fått från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet. Svar ska inkomma senast den 16 oktober 2020.

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en allsidig forskningsprogram för hanteringen av kärnkraftsavfall som till sist godkänns av regeringen. Den 1 oktober 2019 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-19.

Ett antal aktörer, däribland MKG med medlemsföreningar den 24 januari 2020 (se länk nedan), har yttrat sig till SSM över FUD-19. Myndigheten har sedan granskat rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämnat över ett yttrande till regeringen den 31 mars. Även Kärnavfallsrådet har yttrat sig till regeringen den 2 juli 2020.

Nu har Miljödepartementet gett kärnavfallsbolaget SKB möjligheten att lämna synpunkter på yttrandena från SSM och Kärnavfallsrådet och inkomma med ett yttrande senast den 16 oktober 2020.

Regeringen kommer sannolikt ta ett beslut om huruvida forskningsprogrammet uppfyller kraven i kärntekniklagen mot slutet av året. 

Skrivelse till SKB, granskningsrapporter över Fud-19, 200902 >>

Kärnavfallsrådets Fud-yttrande, SOU 2020:39,  200630 >>

SSM:s yttrande till regeringen över forskningsprogrammet Fud-2019 200330 >>

SSM:s rapport med granskning och utvärdering av Fud-program 2019 200330 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >> 

 

Länkar:

Nyhet om att Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-19, 200630 >>

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

På MKG:s hemsida kan du se alla nyheter om Fud-19 samlade >>