SSM har en helt ny organisation från den 1 juni

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har från och med den 1 juni en helt ny organisation. De gamla avdelningarna och enheterna har ersatts med nya och många medarbetare har fått nya chefer.

Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier tog över ansvaret för myndigheten i juni 2019 och har nu genomfört en omfattande omorganisation av myndigheten. Nedan finns ett organisationsschema för den nya myndigheten och under den ett organisationsschema för den gamla. De finns även som filer nedan för närmare studier.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG ser fram emot att få mer kunskap om hur den nya organisationen ska arbeta med olika sakfrågor av intresse för föreningen.

Organisationsschema SSM med namn juni 2021
Organisationsschema SSM med namn juni 2021
Organisationsschema SSM mars 2021
Organisationsschema SSM mars 2021

 

Länkar:

Om organisationen på SSM:s hemsida, juni 2021 >>

Organisationsschema SSM med namn, juni 2021 >>

Organisationsschema SSM, mars 2021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Nina Cromnier har blivit GD för SSM >>