SSM har skickat ut ansökan om slutförvar på remiss

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut ansökan om ett slutförvar på remiss. Fram till och med 1 juni 2012 kan remissvar skickas in. Syftet med remissen är att få synpunkter från remissinstanser på kvaliteten på ansökningsunderlaget, dvs vilka kompletteringar som behövs.

Ansökan om ett slutförvar inkom till myndigheten den 16 mars 2011 och den 31 maj avslutade SSM sin inledande bedömning av ansökan. Myndigheten bedömde att uppgifter och dokument som var nödvändiga för granskning fanns i ansökan och därför har de nu gått in i nästa fas, den inledande sakgranskningen.

Ansökan om inkapslingsanläggningen, Clink, i Oskarshamn kommer att skickas ut på remiss under tidig höst.

 

Länkar:

Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM har avslutat den inledande bedömningen av slutförvarsansökan, 110531 >>

Länk till MKG:s portal för information om prövning av ansökan där granskningsarbetet kan följas >>

 Uppdatering
Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickat ut ansökan för inkapslingsanläggningen i slutförvarssystemet på remiss, 111101 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev