Tillsynsresurserna mer än dubbleras hos Riksgälden

Från och med september 2018 är det Riksgälden som granskar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s beräkningar över hur mycket pengar det kommer att kosta att riva reaktorerna och slutförvara allt radioaktivt avfall. Riksgälden planerar att utöka tillsynen och har den 21 december fått ett regeringsbeslut på att 30 miljoner kronor får användas för 2019. Detta är mer än dubbelt så mycket jämfört med de tidigare tillsynskostnaderna hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Fram till och med den 1 september i år har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, haft ansvar för frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen, med stöd av Riksgälden och Kärnavfallsfonden. Efter den 1 september ligger ansvaret hos Riksgälden, ett beslut grundat på att en flytt till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten. 

Istället för tidigare 8 granskare hos SSM vill Riksgälden ha 12 granskare, med ökade tillsynskostnader även med anledning av det påbörjande arbetet med avveckling av flera reaktorer. I en skrivelse till regeringen den 11 oktober angav Riksgälden att de vill ha 40 miljoner kronor per år ur kärnavfallsfonden för sin granskning, detta inklusive en marginal för fluktuationer på 8-10 miljoner. Den tidigare tillsynskostnaden för Strålsäkerhetsmyndigheten låg på 12 miljoner kronor. Detta förslag på kraftigt ökade resurser fick kärnavfallsbolaget SKB, liksom ägarna Vattenfall AB, Uniper och Fortum, att protestera. Se tidigare nyhet om detta på MKG:s hemsida länkad nedan. 

Den 21 december beslutade regeringen att ge Riksgälden 30 miljoner kronor och att tillägget för fluktuationer inte behövs. 

 

Länkar:

Regeringens beslut >>

Innehållsförteckningen från regeringens ärende >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden kritiserar kärnkraftsindustrin hårt: SKB vill begränsa granskningen av kärnavfallsfinansieringen, 181121 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev