Östhammar: Slutförvaring i Forsmark? Detta händer i kärnavfallsfrågan

Naturskyddsföreningen Uppsala län/Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till en informationskväll:

Slutförvaring i Forsmark? Detta händer i kärnavfallsfrågan

Tid: 12 oktober kl.18:30, ekologiskt fika med smörgås från kl.18
Plats: Storbrunn Biograf, Klockstapelsgatan 2, Östhammar
Anmälan: Frivillig anmälan, men om du vill ha fika vill vi ha anmälan till Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast den 11 oktober

Program: 
Prövningarna i mark- och miljödomstolen och av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, av kärnkraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark är kraftigt fördröjd och fortfarande i ”kompletteringsfasen”. Varför? Vad kan komma att hända framöver?
Kärnkraftindustrin lämnade i december 2014 in en ansökan till domstolen och SSM om att få bygga till nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall. Vad händer i de pågående prövningarna?
Kontroversen kring kopparkorrosionsfrågan - håller kapslarna?
Kan djupa borrhål vara en möjlig bättre alternativ metod till kärnkraftsindustrins KBS-metod (som ansökan för slutförvaret för använt kärnbränsle gäller)?
Finansiering av omhändertagandet av kärnkraftsavfallet och rivningen av reaktorerna. Kommer pengarna att räcka? Vilka planer finns för att ändra finansieringssystemet?

Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor. 

Länk:

Affisch till informationskvällen  >>