Presentation av SKB:s forskningsprogram Fud-10

Den 22 oktober arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte där kärnavfallsbolaget SKB presenterar sitt forskningsprogram Fud-2010 som ska lämnas in till myndigheten i slutet av september. Program för dagen finns att ladda ner nedan.

Tid: 9.00-14:30
Plats: Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 9, Stockholm
Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
Anmälan: karin.olofsson(at)ssm.se

Länk:

Agenda för mötet >>

Deltagarförteckning >>

Inbjudan med tidigt schema från SSM om information för remissinstanser - SKB:s Fud-program 2010 >>

Brev från SSM med en första information om mötet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM informerar om granskningen av SKB:s Fud-program 2010 >>

Mer om FUD-processen på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev