Pressmeddelande från MKG: Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker kopparkorrosionsresultat – trots att kärnavfallsbolaget SKB undanhåller viktigt material

Trots den massiva kritiken från forskare och miljöorganisationer gick Strålsäkerhetsmyndigheten idag ut och gav sitt godkännande till hur kärnavfallsbolaget SKB genomfört analyserna av de omtalade kopparkapslar som varit förvarade i berget i 20 år. Detta trots att bolaget vägrat redovisa korrosionen på de mest utsatta delarna. MKG skärper nu kritiken mot Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har idag offentliggjort en rapport för kvalitetsgranskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s analyserar 20-årig korrosion från det så kallade LOT-försöket. Strålsäkerhetsmyndighetens sammanfattande bedömning är att SKB har utfört försöken med en hög kvalitet och att resultaten är tillförlitliga. Strålsäkerhetsmyndigheten håller med SKB om att de rapporterade resultaten inte tillför kunskap om koppar fungerar som kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Jag är uppriktigt oroad över Strålsäkerhetsmyndighetens hantering av den här frågan, säger Åsa Lindstrand, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG. Det är en illa nog att kärnkraftsindustrin försöker undanhålla fakta från allmänheten. Det är långt värre att Strålsäkerhetsmyndigheten nu meddelar att man godtar detta.

Redan i somras anmärkte MKG första gången om att kärnavfallsbolaget SKB uteslutit att redovisa korrosionen på de delar av kopparkapslarna som varit varmast. Utan resultat. Även den specialbeställda granskningsrapporten från England bekräftar att bolaget inte genomfört analyser av kopparhöljet där nedbrytningen kan förväntas vara som värst.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser att det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten nu godtar testerna på LOT-försöket, när bolaget inte har genomfört detaljerade analyser av de mest korroderade kopparytorna i försöket. Om det hade gjorts hade det varit tydligt att koppar inte fungerar som kapselmaterial.

Kärnavfallsbolaget har angett att de valt att studera en annan del av det centrala kopparröret med mindre korrosion, eftersom de hade kapat av den av andra skäl. Bolaget säger att de inte tycker sig behöva studera bottenplattan som är väldigt korroderad (se bild) eftersom den varit i kontakt med sand och inte lera. Det är inte vetenskapligt hållbara skäl om hela omfattningen av korrosionen ska studeras.

Kopparkorrosion på bottenplattan av LOT-paketet A3 efter 20 år (Källa: SKB)

Kopparkorrosion på bottenplattan av LOT-paketet A3 efter 20 år (Källa: SKB)

Kopparkorrosion på bottenplattan av LOT-paketet A3 efter 20 år (Källa: SKB)

– Vi kan inte dra någon annan slutsats än att bolaget inte ville offentliggöra de mest anfrätta delarna av kopparkapslarna, eftersom det då skulle bekräfta forskarnas slutsatser om att koppar inte håller i de nära 100.000 år som behövs för att hindra radioaktiviteten från att läcka ut. Och att Strålsäkerhetsmyndigheten är bekväm med detta, säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG.

MKG kräver att Strålsäkerhetsmyndigheten tar en ny ansats i sin kvalitetssäkring och ser till att oberoende forskare får studera de kopparytor som är aktuella, d.v.s. de delar av de centrala kopparrören som varit mest upphettat samt bottenplattorna som varit i kontakt med syrgasfritt vatten och sand.

– Hanteringen från både kärnavfallsbolaget SKB och myndigheten är under all kritik och ställer nu regeringen i en väldigt svår situation, säger Åsa Lindstrand, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG. Regeringen förväntas ta ställning till ett beslutsunderlag där bolaget mörkat de viktigaste testerna på hur modellen fungerar i verkligheten. Rent juridiskt finns det bara ett korrekt svar på en sådan ansökan, tycker jag. Och det är ett nej. 

Det är mycket viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten går till botten med granskningen av kopparkorrosionen i LOT. Myndigheten ska avrapportera dess slutsatser till regeringen som ett underlag till den pågående tillåtlighetsprövningen av kärnbränsleförvarsansökan. Den rapporteringen måste ha högsta kvalitet och MKG konstaterar att den aktuella rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten inte håller måttet.

Kontakt:

Johan Swahn
kanslichef, MKG
070-467 37 31
johan.swahn@mkg.se 

 

Pressmeddelande som PDF, 210311 >>

Länkar till mer nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om att det är anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning, 210311 >>

Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks! 210305 >>

MKG i det fjärde SSM bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen, 210305 >> 

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev