PRESSMEDDELANDE: Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall

Beslutet om att mellanlagret i Oskarshamn ska kunna ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall välkomnas av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Nu kan den fortsatta hanteringen av slutförvaret få den tid den behöver och frågan om kopparkapslarna är ett tillräckligt säkert kapselmaterial redas ut

– Regeringens beslut om en separat hantering av mellanlagret är bra och ansvarsfullt. Hur kärnavfallet ska slutförvaras är en djupt allvarlig fråga – det handlar om tusentals ton mycket farligt avfall som ska slutförvaras och industrin har ännu inte kunnat presentera en säker lösning, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringsbeslutet innebär att ansökan för mellanlager och slutförvar delas upp, trots massiva protester från kärnkraftindustrin. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle kan nu prövas vidare, och de osäkerheter om kopparkorrosion som påverkar förvarets säkerhet kan redas ut.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver att kärnavfallsbolaget SKB nu redovisar de detaljerade resultaten från försöken med kopparkapslar i det så kallade LOT-försöket. SKB har hittills undanhållit försöksresultaten från delar av kopparytorna i försöket som var varmast och därför kan förväntas uppvisa mest korrosion.

– Det är inte visat att koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret. Utan ett fullgott vetenskapligt underlag om koppar är ett bra kapselmaterial kan inte regeringen ta ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

 

Kontakt:

Petra Holgersson, pressekreterare, Naturskyddsföreningen, 
072-565 44 05

Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev