PRESSMEDDELANDE: Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall

Beslutet om att mellanlagret i Oskarshamn ska kunna ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall välkomnas av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Nu kan den fortsatta hanteringen av slutförvaret få den tid den behöver och frågan om kopparkapslarna är ett tillräckligt säkert kapselmaterial redas ut

– Regeringens beslut om en separat hantering av mellanlagret är bra och ansvarsfullt. Hur kärnavfallet ska slutförvaras är en djupt allvarlig fråga – det handlar om tusentals ton mycket farligt avfall som ska slutförvaras och industrin har ännu inte kunnat presentera en säker lösning, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringsbeslutet innebär att ansökan för mellanlager och slutförvar delas upp, trots massiva protester från kärnkraftindustrin. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle kan nu prövas vidare, och de osäkerheter om kopparkorrosion som påverkar förvarets säkerhet kan redas ut.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver att kärnavfallsbolaget SKB nu redovisar de detaljerade resultaten från försöken med kopparkapslar i det så kallade LOT-försöket. SKB har hittills undanhållit försöksresultaten från delar av kopparytorna i försöket som var varmast och därför kan förväntas uppvisa mest korrosion.

– Det är inte visat att koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret. Utan ett fullgott vetenskapligt underlag om koppar är ett bra kapselmaterial kan inte regeringen ta ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

 

Kontakt:

Petra Holgersson, pressekreterare, Naturskyddsföreningen, 
072-565 44 05

Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31