Samråd enligt miljöbalken i Oskarshamn

Obs! Uppskjutet. Nytt datum 9 februari 2010.

Den 10 november, i Oskarshamn, anordnar kärnavfallsbolaget, SKB, samrådsmöte enligt miljöbalken. Ämnet för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska finnas med ansökan för att bygga ett slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall.

Plats och underlag kommer närmare mötet.

Uppdatering:
Nyhet på MKG:s hemsida om uppskjuten MKB >>

Obs! Nytt datum för samrådsmöte
Nytt datum för samråd i Oskarshamn är den 9 februari 2010 >>