Seminarium hos SSM om den nationella plan för allt radioaktivt avfall som Sverige ska skicka till EU

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium om nationella planen för allt radioaktivt avfall i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm den 26 mars 2015. Innan seminariet ska ett utkast på den nationella planen skickas ut. Den nationella planen ska Sverige redovisa senast den 24 augusti 2015 till EU-kommissionen enligt EU:s kärnavfallsdirektiv från 2011. 
 

Tid: 26 mars kl.09-11
Plats: Fogdö, Solna Strandväg 96, Stockholm
Anmälan: Senast 1 mars, se anmälningsinformation i inbjudan, som finns att ladda ner nedan.

 

Länkar: 

SSM:s inbjudan >>

SSM:s program >>

SSM:s Nationella Plan för Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, remissversion 150309 >>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om seminariet >>