SSM informerar om SFR 2- ansökan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR. Som en del av sin granskning ber SSM remissinstanser skicka in synpunkter på både kompletteringsbehov och synpunkter i sakfrågor. Den 6 maj anordnar SSM ett informationsmöte i Stockholm där SKB kommer att presentera ansökan och SSM redogör för granskningsprocessen. 

Tid: onsdagen den 6 maj kl.09-14:30
Plats: City Conference Center (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm.
Anmälan: Se inbjudan, länkad nedan

 

Länkar:

Inbjudan och preliminärt program till SSM:s informationsmöte 6 maj >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen, 150401 >>