SSM:s seminarium om långsiktiga kostnadskalkyler för kärnavfallsprogrammet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat ut en inbjudan till ett seminarium för att presentera de olika arbeten som gjorts gällande de långsiktiga kostnadskalkylerna för att hantera kärnkraftens restprodukter (kärnavfallsprogrammet). Skattningarna av de framtida kostnaderna görs av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att granska om dessa skattningar är väntevärdesriktiga. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer under seminariet att redovisa sin syn på hur vissa frågor vid beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerheter ska hanteras fortsättningsvis.

Tid: 15 september kl. 09-12
Plats: Kungl. Myntkabinettet (Flygelsalen), Slottsbacken 6, Stockholm
Anmälan: Senast den 10 september, se anmälningsinformation i inbjudan länkad nedan.

Länkar: 

Inbjudan >> 

SSM:s hemsida >>