Webinar: Understanding Deep Borehole Disposal Technology in the context of Spent Fuel and High-Level Radioactive Waste Disposal: History, Status, Opportunities and Challenges

IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, arrangerar den 4:e och 5:e november (bägge dagarna samma tid men olika program) ett webbseminarium om den alternativa förvarsmetoden för kärnavfall som benämns djupa borrhål.

IFNEC har noterat det ökade intresset för förvarsmetoden djupa borrhål för använt kärnbränsle. Syftet med webbseminariet är att ge en översikt över metoden och rollen som det enda erkända alternativet till ett geologiskt förvar för kärnavfall. 

IFNEC är en internationell organisation som arbetar med kärnsäkerhet och är efterföljaren till det som tidigare hette Global Nuclear Energy Partnership (GNEP) som var ett amerikanskt initiativ i början av 2000-talet.

Tid: 4 november kl. 14-15:30, samt 5 november kl. 14-15:30

Det går i efterhand att se seminarierna och ta det av presentationerna på denna länk:

Information om borrhålsseminarierna på IFNEC:s hemsida >>