Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vikten av en sammanhållen prövning av SFR 2