Detta händer: Slutveckan i miljödomstolen om slutförvaret

Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Domstolen har under förhandlingsveckorna ställt flera frågor till kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om den långsiktiga säkerheten av slutförvaret som nu ska besvaras. Dessutom har domstolen idag, den 19 oktober, skickat ytterligare tre frågor via mail till SSM om huruvida riskerna med kopparkorrosion utretts vetenskapligt. Frågorna är kopplade till det yttrande Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnade in den 13 oktober om de avslöjanden som gjorts om att SSM inte redovisat problem med kopparkapseln till domstolen. SKB och SSM kommer att svara på frågor som rör kopparkapselproblematiken på måndagen den 23 oktober. Dagen efter, den 24:e, kommer SSM fortsätta med svar på frågor om kvarstående osäkerheter som SSM vill skjuta till en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.   

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark går in i sin femte och sista vecka. Flera ändringar har skett i dagordningen, bland annat starttiden som ändrats från kl.13 till kl.10 den 23 oktober.

Senast idag, den 19 oktober, skickade domstolen ut ett mail med ytterligare frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Domstolen frågare bl.a. om SSM anser att riskerna avseende kopparkorrosion, väteförsprödning och kopparkryp har utretts på ett kritiskt vetenskapligt arbetssätt av kärnavfallsbolaget; om det finns ett bredare vetenskapligt internationellt underlag än det bolaget redovisat; och om det vetenskapliga underlag som bolaget redovisat är aktuellt. Frågorna kopplar till det yttrande som Naturskyddsföreningen och MKG lämnade till domstolen fredagen den 13 oktober. Se separata nyheter om föreningarnas yttrande och domstolens frågor länkade nedan.

Under den sista veckan kommer kärnavfallsbolaget och SSM ges tid att svara på domstolens alla frågor. SSM kommer att svara på de tre frågorna från den 19 oktober på måndagen. I övrigt har bolaget tid på måndagen för övriga frågor.

På tisdag förmiddag fortsätter SSM med att ”redovisa en sammanställning av alla kvarstående osäkerheter avseende slutförvaret som SKB, enligt SSM:s nuvarande bedömning, behöver lämna underlag om vid en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagstiftningen” samt ”redogöra för skälen för att SSM bedömer att den ansökta verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken trots de kvarstående osäkerheterna.

På onsdag är det ingen förhandlingsdag och på torsdag ska alla parter göra sina slutpläderingar. Om tiden ej räcker till finns fredagen som reservdag. Se schema längre ner i nyheten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har rapporterat om förhandlingen dagligen med länkar till nyheter och aktbilagor, och planerar att även göra så under sista veckan. Allt hittar du på MKG:s hemsida. Du kan också följa MKG:s kanslichef Johan Swahn på Twitter eller MKG på Facebook.

Detta händer sista veckan:

Måndag – Start kl. 10 (Obs! ändrat från ursprungliga förhandlingsordningen)

I anslutning till SKB:s svar på den kritik som KTH-forskarna framfört under de inledande veckorna i Stockholm ska även SSM svara på de tre frågorna som skickades den 19 oktober om riskerna med kopparkorrosion utretts vetenskapligt. Övriga parter kommer ges möjlighet till kort replik. SKB kommer även svara på övriga frågor ställda under tidigare veckor. Se alla frågorna länkade nedan.

Tisdag – Under morgonen svarar Strålsäkerhetsmyndigheten SSM svarar på domstolens frågor om bl.a. långsiktig strålsäkerhet. SSM ska:
- redovisa en sammanställning av alla kvarstående osäkerheter avseende slutförvaret som SKB, enligt SSM:s nuvarande bedömning, behöver lämna underlag om vid en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagstiftningen.
- redogöra för skälen för att SSM bedömer att den ansökta verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken trots de kvarstående osäkerheterna.

Därefter fortsätter dagen med punkt 95-99, dvs. kärnavfallsbolaget redovisar samlat sina förslag till skyddsåtgärder, villkor och åtaganden och ger en samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-områden. Motparter ges tid att bemöta redovisningarna. Talartid har bl.a. anmälts av Östhammars kommun, SSM, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Uppsala län, Naturskyddsföreningen och MKG samt Milkas. Om inte förhandlingen drar ut på tiden kommer dagen oavsett att avslutas med punkt 99, en villkorsdiskussion.

Onsdag – Ingen förhandling 

Torsdag – Om tisdagens punkter ej blev klara fortsätter torsdagen med dessa. Därefter ger samtliga parter sina slutanföranden i tillåtlighetsfrågan. Avslutande synpunkter av parterna i målet om dispens enligt artskyddsförordningen ges också möjlighet till en slutkommentar. De sista punkterna för dagen och förhandlingen blir om rättegångskostnader, den fortsätta handläggningen samt att tid ges för yttrandet till regeringen.

Fredag – Reservdag


PLATS: Quality Hotel Nacka

De frågor som domstolen ställt till kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten, samt till övriga parter, finns inte som aktbilagor hos domstolen. Du hittar dem dock sammanfattade i ett dokument på MKG:s hemsida, se länk om domstolens nyheter nedan.

Detta händer efter huvudförhandlingen:
Efter huvudförhandlingen kommer domstolen att skicka sitt yttrande till regeringen där de tillstyrker eller avstyrker ansökan. Innan regeringen sedan tar beslut kommer regeringen kontakta Östhammars kommun. En lokal folkomröstning är planerad den 4 mars, därefter tillstyrker eller avstyrker kommunfullmäktige i sitt svar till regeringen.

 

Kontakt:
Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31
Christine Anvegård, informatör, MKG
070-923 65 35
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-741 43 04
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen
073-676 78 16

 

Länkar:

På MKG:s hemsida om:

- Nyheten om att SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen, 171011 >>

- Nyheten om att SSM skickar nya frågor kom kopparkapseln till SSM, här finns också domstolens alla frågor till kärnbränslebolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, m.fl. >> 

- Naturskyddsföreningen och MKG:s arbete i huvudförhandlingen >>

- Domstolsprövningen >>

 

Följ:

MKG:s kanslichef på Twitter >>

MKG på Facebook >>

MKG:s nyheter via RSS >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev