Domstolen flyttar datum för yttrande till regeringen till den 23 januari

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00

Aktbilagan och länk till pressmeddelande från domstolen finns nedan.

Länkar:

Beslut under rättegång att flytta tidpunkten för yttrandet till regeringen till den 23 januari 170512 >>

Domstolens pressmeddelande >>

Nyhet på MKG.s hemsida om domstolens ursprungliga datum, 171027 >>

Länk till information om Naturskyddsföreningens och MKG:s deltagande i huvudförhandlingen >>