Förvarsmetoden djupa borrhål uppmärksammas på flera håll

Förvarsmetoden djupa borrhål som ett alternativ för långsiktig förvaring av kärnavfall har fått ökad uppmärksamhet det senaste året. I november arrangeras två webbseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management.

Metoden som kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i Sverige har ansökt om att få använda för förvaring av använt kärnbränsle går ut på att placera bränslet i kopparbehållare i gruvgångsliknande tunnlar cirka 500 m ner i marken. Många studier visar dock på att det kan vara långsiktigt miljömässigt att förvara avfallet mycket djupare, exempelvis i djupa borrhål. Metoden djupa borrhål innebär att det avfallet deponeras på 3-5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt och för att utnyttja den långsiktiga naturliga säkerhet som kommer av att vatten på djupet inte blandas med vatten närmare ytan. Ett slutförvar i djupa borrhål är dessutom säkrare för hot från intrång. Vid storskalig internationell användning skulle metoden förmodligen bli billigare än tunnelbaserade förvar.

Metoden djupa borrhål har under det senare året fått större uppmärksamhet och under november månad arrangeras två webseminarier om djupa borrhål, dels av IFNEC, International Framework for Nuclear Energy Cooperation, och dels av SITEX_Network, Sustainable network for Independent Technical Expertise on radioactive waste management. 

Om nästa president i USA inte heter Donald Trump finns det dessutom en möjlighet att det pilotprojekt om djupa borrhål som amerikanska energidepartementet bedrev under Obamaadministrationen återupptas.

Vad gäller UFNEC:s seminarier går de att ta del av i efterhand och presentationerna finns på denna länk:

Borrhålsseminarierna på IFNEC:s hemsida >>

I MKG:s kalendarium hittar du mer information om seminariet anordnat av SITEX_Network. Se länk nedan.

Länkar:

Kalendernyhet om IFNEC:s webbseminarium om djupa borrhål 4-5 nov >>

Kalendernyhet om SITEX_Networks online event den 25 nov >>

Nyhet om att USA lägger ner pilotprojekt för djupa borrhål 170523 >> 

Nyhet om ny artikelserie med ”State of the art” för kärnavfallsförvaring i djupa borrhål, 200225 >> 

Nytt koncept för djupa borrhål i USA med horisontella tunnlar, 190131 >> 

Tyskt intresse för djupa borrhål, 170718 >> 

Om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>