Kärnavfallsrådet höll seminarium om gjutjärn

Den 30 november höll Kärnavfallsrådet ett seminarium om gjutjärnsinsatsen som ska finnas inuti kopparkapseln i det tänkta kärnbränsleförvaret. På seminariet presenterades forskningsläget och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM presenterade hur olika frågor rörande insatsen har hanterats i prövningen av ansökan om att få bygga ett förvar i Forsmark.

Enligt kärnavfallsrådet var avsikten med seminariet att presentera genomförd och planerad forskning kring den insats av gjutjärn som planeras att användas i kopparkapseln vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Seminariet tog även upp hur gjutning av insatsen går till samt en tillbakablick på Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av segjärnsinsatsen.

Hannu Hänninen, professor emeritus i materialvetenskap vid Aalto universitet och sakkunnig hos Kärnavfallsrådet, föreläste om hur försprödning påverkar den mekaniska hållbarheten hos gjutjärn. Även Ville Björklund presenterade i samma ämne utifrån resultaten i sin masteruppsats inom materialvetenskap.

Hasse Fredriksson, professor emeritus i materialvetenskap vid KTH, talade om utmaningar i gjutprocessen för att få en stabil gjutjärnsinsats, och vilka förutsättningar som krävs för att få en gjutning med optimala egenskaper.

Bo Strömberg från Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för anläggningssäkerhet gav en redogörelse över hur myndighetens granskning av segjärnsinsatsen sett ut.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här >>

 

Länkar:

Programmet för seminariet, 211130 >>

Hannu Hänninen och Ville Björklunds presentation, 211130 >>

Hasse Fredrikssons presentation, 211130 >>

Bo Strömbergs presentation, 211130 >>

MKG:s kalendernyhet om seminariet >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>