Lagrådsremiss om ny strålskyddslag

Regeringen har tagit fram en lagrådsremiss om en ny strålskyddslag. I den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv och det införs nya bestämmelser om krav på finansiell säkerhet och utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Lagen föreslås träda i kraft 1 april 2018. 

Den 4 december föreslog regeringen i ett nytt lagförslag att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. EU:s strålskyddsdirektiv kommer att genomföras i den nya lagen. Bestämmelser om att verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga resurser och om krav på finansiell säkerhet förs in liksom nya bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande betydelse för strålskyddet att även de föreslås tas in i lagen. Lagrådsremissen är den sista hanteringen till ny lag innan en proposition skickas till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Lagförslaget bygger på en utredning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som skickades till regeringen 30 juni 2016. Nyheten om SSM:s utredning finns nedan.

 

Nyheter

Lagrådsremiss om ny strålskyddslag, 171204 >>

Om lagrådsremissen på regeringens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida, SSM: Så kan EU:s strålskyddsdirektiv implementeras, 160630 >>