Miljödomstolen ger tillstånd till rivningen av Barsebäck

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har gett Barsebäck Kraft AB (BKAB) tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Komplettering: Domstolen kom den 13 januari 2020 med en rättelse/komplettering till domen.

Barsebäck Kraft AB, BKAB, lämnade den 10 oktober 2018 in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur den 25 oktober skickade ut ansökan på remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov.

Den 4 oktober 2019 kungjordes ansökan av domstolen. Huvudförhandlingen hölls den 12 november 2019. 

Domstolen har i dag meddelat att dom i målet (M 4792-18). Mark- och miljödomstolen lämnar Barsebäck Kraft AB (bolaget) tillstånd enligtmiljöbalken. Domen finns nedan. Uppdatering: Domstolen kom den 13 januari 2020 med en rättelse/komplettering till domen. Även denna finns nedan tillsammans med en aktuell dagbof för målet.

Länkar:

Dom om rivning av Barsebäck 191220 >>

Rättelse/komplettering av dom om rivning av Barsebäck 200113 >>

Dagbok för mål M 4792-18 200113 >>

Nyhet om huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om rivningen av Barsebäck 191112 >> 

Nyhet om att ansökan om rivning av Barsebäck går ut på remiss, 181025 >>

Nyhet om mellanlagring av Barsebäck i väntan på slutförvar, 160701 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev