Miljödomstolen ger tillstånd till rivningen av Barsebäck

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har gett Barsebäck Kraft AB (BKAB) tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Komplettering: Domstolen kom den 13 januari 2020 med en rättelse/komplettering till domen.

Barsebäck Kraft AB, BKAB, lämnade den 10 oktober 2018 in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur den 25 oktober skickade ut ansökan på remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov.

Den 4 oktober 2019 kungjordes ansökan av domstolen. Huvudförhandlingen hölls den 12 november 2019. 

Domstolen har i dag meddelat att dom i målet (M 4792-18). Mark- och miljödomstolen lämnar Barsebäck Kraft AB (bolaget) tillstånd enligtmiljöbalken. Domen finns nedan. Uppdatering: Domstolen kom den 13 januari 2020 med en rättelse/komplettering till domen. Även denna finns nedan tillsammans med en aktuell dagbof för målet.

Länkar:

Dom om rivning av Barsebäck 191220 >>

Rättelse/komplettering av dom om rivning av Barsebäck 200113 >>

Dagbok för mål M 4792-18 200113 >>

Nyhet om huvudförhandling i mark- och miljödomstolen om rivningen av Barsebäck 191112 >> 

Nyhet om att ansökan om rivning av Barsebäck går ut på remiss, 181025 >>

Nyhet om mellanlagring av Barsebäck i väntan på slutförvar, 160701 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev