Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret

Den 23 mars frågades miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ut av försvars- och näringsutskotten. Frågorna gällde regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark, där en utökning av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ingår. Miljöministern kunde inte ge någon tidsplan för prövningen men meddelade att möjligheten finns att bryta ut Clab-prövningen ur kärnbränsleförvarsansökan för att undvika att mellanlagret blir fullt. 

Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna vill genom ett beslut i riksdagen pressa att regeringen ta ett snabbt beslut om tillåtlighet i prövningen av ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Detta borde enligt partierna ske senast i maj. Partierna får dock inget stöd av Centern, enligt Sveriges Radio 23 mars, och har därför ingen majoritet.

Förra veckan, den 18 mars, hade försvars- och näringsutskotten en gemensam frågestund med representanter från energibranschen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Kärnavfallsrådet, Naturvårdsverket och kärnavfallskommunerna. Den 23 mars var det miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) som träffade utskotten.  

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion sa Bolund under utfrågningen att det är möjligt med ett separat beslut om mellanlagringen i Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk före ett beslut om slutförvaret för att undvika att mellanlagret blir fullt. Detta är dock något som regeringen ännu inte beslutat om. 

Sveriges Radio intervjuade även Kärnavfallsrådets jurist Ingvar Persson som klargjorde att regeringens prövning ingår i en process enligt miljölagstiftningen som är skyddad av grundlagen mot politisk påverkan. Persson berättade även om regeringens möjlighet att behandla mellanlagringen först och dröja med beslutet om kärnbränsleförvaret.

 

Länkar:

Nyhet UNT ”Ministrar frågades ut om slutförvaret”, 210323 >> 

Nyhet SR ”Inget beslut om avfallslagring – kan pausa kärnkraftselen”, 210323 >> 

Nyhet SR ”Miljöministern frågas ut om kärnavfallet”, 210323 >>

Nyhet Altinget ”Stormöte om kärnavfall i riksdagen – ministerduo kallad”, 210323 >> 

Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs”, 210318 >> 

Försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut, 210302 >> 

KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april, 210218 >>