Milkas höll seminarium om kärnavfall

Den 1 december arrangerade Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan en eftermiddag i Västerås och på nätet om kärnavfall.

Tomas Östlund (S), ordförande i Granskningsgruppen i Östhammars kommun inledde med att berätta om hur kärnbränsleförvarsansökan granskats i kommunen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) representerades av Michael Egan och Henrik Öberg som beskrev myndighetens roll i kärnbränsleförvarsprövningen.

Christofer Leygraf, professor i korrosionsvetenskap vid KTH föreläste om riskerna med kopparkapslar utifrån korrosionsvetenskapens perspektiv.

För SERO:s räkning talade Göran Bryntse, teknisk doktor, om avfallsproblematiken och hur utsläpp av växthusgaser kopplas till kärnkraft.

Herbert Henkel, docent i geologi vid SU, talade om slutförvaring ur ett geofysiskt perspektiv.

 

Länkar:

Program från seminariet, 211201 >>

Tomas Östlunds presentation, 211201 >>

Michael Egans och Henrik Öbergs presentation, 211201 >>

Christofer Leygrafs presentation, 211201 >>

Göran Bryntses presentation, 211201 >>

Herbert Henkels presentation, 211201 >>

Seminariet kan ses i efterhand på denna hemsida >>

MKG:s kalendernyhet om seminariet >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>