Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktar Miljödepartementet

Den 18 augusti träffade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG gruppen av medarbetare på Miljödepartementet som arbetar med kärnbränsleförvarsprövningen.

Föreningarna presenterade först svaret den 29 juni på regeringens remiss om att bryta ut prövningen av utökningen av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Sedan presenterades yttrandet från den 11 juni med övergripande synpunkter på kärnbränsleförvarsprövningen. Yttrandena med bilagor finns i länkarna nedan.

MKG gjorde även en separat presentation om vikten av en fullgod vetenskaplig redovisning av kopparkorrosionen på de mest korroderade ytorna i LOT-försöket för att regeringen ska kunna ta ett beslut om tillåtlighet av kärnbränsleförvaret. Presentationen finns nedan.

Från Naturskyddsföreningen och MKG deltog Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, Johan Swahn, MKG:s kanslichef och Christine Anvegård, projektassistent och kommunikatör på MKG. Från Regeringskansliet deltog Magnus Moreau, departementsråd, Patrik Brodd, ämnesråd, Anna Sanell, kansliråd samt Lina Österberg, departementssekreterare.

Se föreningarnas presentationer och tidigare nyheter nedan.

 

Länkar:

Protokoll möte mellan Naturskyddsföreningen, MKG och Regeringskansliet, 210818 >>

MKG:s presentation ”LOT-försöket och vikten av en fullgod vetenskaplig redovisning av de mest korroderade kopparytorna”, 210818 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:
MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss, 210629 >>

MKG och medlemsorganisationer till regeringen: Säg nej till kärnbränsleförvaret eller fortsätt utred kopparkorrosion, 210611 >>