Östhammar anser att regeringen ska pröva SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall. Bolaget vill bygga det nya slutförvaret som en tillbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR. I ansökan anger bolaget att ansökan gäller en ”utökad verksamhet” vid det befintliga slutförvaret. Taktiken är att försöka undvika en fullständig miljöprövning av det nya slutförvaret vilket är ett anmärkningsvärt agerande. Östhammars kommun har uppmärksammat bolagets tilltag och uppmanar den 6:e februari i en skrivelse regeringen att pröva ansökan som en ny kärnteknisk anläggning, så att kommunens rättighet till veto möjliggörs. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Bolaget beskriver byggnaden som en ”utökad verksamhet” vid befintliga SFR, i syfte att i högsta möjliga mån försöka undvika att ansökan ska behandlas enligt de juridiska krav som en helt ny kärnteknisk anläggning ger. På så sett hoppas bolaget kunna slippa en prövning av det nya slutförvaret vad gäller bästa lokalisering eller val av bästa möjliga teknik för metodvalet. En ny anläggning omfattas även av bestämmelserna enligt 17 kapitlet i miljöbalken, vilka innefattar en obligatorisk tillåtlighetsprövning av regeringen samt bestämmelserna om s.k. kommunalt veto. 

Östhammar kommun är angelägna om att ansökan prövas som en ny anläggning så att prövningen obligatoriskt hamnar hos regeringen. Om så inte sker förlorar kommunen sitt kommunala veto. Den 21 januari bjöd kommunen in till presskonferens. Kommunen skriver i en nyhet på sin hemsida att: ”För en kommun som tagit på sig ansvaret att ha kärnteknisk verksamhet inom sina gränser är det mycket viktigt att kunna vara säker på att nya initiativ och förändringar i verksamheten prövas av regeringen enligt miljöbalken när det är så lämpligt.”

Efter beslut i kommunstyrelsen skickade kommunen iväg en skrivelse i frågan till regeringen den 6:e februari. Skrivelsen finns nedan.

I samrådet har flera instanser framfört vikten av en regeringsprövning och att ansökan ska röra en ny kärnteknisk anläggning. Detta efter att instanserna fått reda på bolagets förfråga till regeringen med en begäran om stöd i att ansökan endast ska prövas hos domstol och myndighet. Bolaget drog efter ett år tillbaka sin förfråga, utan svar från regeringen. Du kan läsa tidigare nyheter om detta på MKG:s hemsida, som finns länkade nedan.

 

Länkar:

Östhammars kommuns skrivelse till regeringen >>

Nyhet på Östhammars kommuns hemsida, 150120 >> 

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en "utökad verksamhet" vid nuvarande SFR >> 

Kärnavfallsrådet förtydligar: SFR 2 ska ses som en ny anläggning, 140505 >> 

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 140314 >>

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev