Referensgruppsmöte i Östhammar – se webbsändning i efterhand

Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar. Mötet var öppet för allmänheten och går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan.

Mötet avhandlade först huvudförhandlingen i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019, och inleddes med att slutförvarsenheten i Östhammars kommun gav en kort rapport från förhandlingen.

Sedan presenterade ett flertal remissinstanser – däribland MKG – sin syn på den senaste kompletterings- och remissrundan vad gäller kärnbränsleförvaret där kopparkorrosion varit en central del. Utöver MKG presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län sina yttranden över SKB:s komplettering till kärnbränsleförvarsansökan.

Websändning: Länk till mötet på Östhammars kommun webbplats >>

Presentationer från mötet om yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen:

 MKG:s presentation i Östhammar, 191105 >>

 Kärnavfallsrådets presentation i Östhammar, 191105 >>

 Strålsäkerhetsmyndighetens presentation i Östhammar, 191105 >>

 

Läs även:

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

Nyhet om att MKG följer upp upptaget av LOT-försök med ny skrivelse till SSM, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Fler webbsändningar:

Öppet möte i Östhammars kommun om Kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan – med webbsändning, 190618 >>

Seminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa 190524 >>