Regeringen skickar sin sjätte rapport till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall

Den 23 oktober skickade regeringen in sin rapport till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten är den sjätte i ordningen.

År 1997 skrev Sverige under det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag ”Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”. Vart tredje år skickar regeringen in en nationell rapport om det svenska kärnavfallsprogrammet och den för 2017 blir den sjätte i ordningen. Rapporten tar upp Sveriges kärnavfallsprogram och tillståndsprövningarna för slutförvaret för använt kärnbränsle, som pågått sedan 2011. Alla länder som skrivit under avfallskonventionen gör en motsvarande sammanställning. 

I augusti ska regeringen även skicka in en andra rapport till EU-kommissionen enligt kärnavfallsdirektivet.

 

Länkar 

Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Ds 2017-51 >> 

Om rapporten på regeringens hemsida >> 

SSM-nyhet om ny rapport om hur Sverige lever upp till avfallskonventionen, 171026 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens femte rapport till IAEA Joint Convention, 140916 >> 

På MKG:s hemsida om den första rapporten enligt kärnavfallsdirektivet, 150831 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev