SKB ansöker om att få ta upp havsvatten ur Östersjön till bygget av SFR

Den 22 december 2021 godkände regeringen kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan att bygga till förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, i Forsmark med ett förvar för rivningsavfall. Eftersom sötvattensituationen i området är ansträngd har kärnavfallsbolaget SKB ansökt om att få använda havsvatten som processvatten i byggnationen av det nya förvaret samt för den fortsatta driften av SFR. Vattnet kommer att filtreras och avsaltas. 

SFR är ett långsiktigt förvar för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften och finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivningen av reaktorer, och förvaret ska byggas bredvid det gamla. Regeringen beslutade att ge tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen för förvaren den 22 december 2021. 

Den 28 februari skickade kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd enligt miljöbalken till bortledande av havsvatten från och utsläpp av returvatten till Öregrundsgrepen som är den del av Östersjön som ligger utanför Oskarshamns kärnkraftverk. Bolaget behöver processvatten både för att bygga till SFR och för den fortsatta driften. Vattensituationen på Forsmarkshalvön är i dag ansträngd men genom att använda havsvatten och att filtrera och avsalta det så slipper bolaget använda sötvatten. Detta kommer att förbättra vattenförsörjningen på plats.

Kärnavfallsbolaget SKB:s bedömning är att verksamheten inte får några betydande konsekvenser för miljön.

Länkar:

SKB:s ansökan skickad till mark- och miljödomstolen, mål M 1417-22, 220228 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om ansökan >>

Nyhet om att regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev