SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Myndigheten bjuder in till ett webbseminarium den 16 december för att presentera ett utkast till planen och diskutera innehållet med deltagarna.

Enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom måste varje medlemsstat ta fram ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Dessutom ska medlemsstaterna var tredje år redovisa läget inom kärnavfallsområdet i en rapport till EU-kommissionen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade i augusti 2015 in Sveriges första nationella rapport med ett dokument som kallades ”nationell plan” till EU-kommissionen. I augusti 2018 skickades den andra rapporten in och den tredje ska skickas in i augusti 2021.

SSM arbetar nu med att uppdatera rapporten med den nationella planen. Myndigheten säger att uppdateringen inte innehåller sådana förändringar att den föranleder en ny notifiering till EU-kommissionen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning anser att SSM bör skicka med den uppdaterade rapporten när nästa rapportering enligt kärnavfallsdirektivet görs i augusti 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har bjudit in ett antal intressenter till ett webbseminarium den 16 december inför myndighetens arbete med sin tredje rapport. Ett utkast till rapport kommer att läggas ut på SSM:s hemsida cirka tre veckor innan seminariet. På seminariet kommer utkastet att presenteras och diskuteras. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter skriftligt fram till och med den 31 januari 2021 till NAP2020(at)ssm.se. Se kalendernyhet till seminariet länkad nedan.

Förrutom rapporteringen som görs till kärnavfallsdirektivet skickar Sverige var tredje år in en rapport till internationella atomenergiorganet IAEA enligt den s.k. Joint Convention (on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management). Den senaste rapporten – den sjätte i ordningen – skickades in i oktober 2017. Nästa rapport kommer att skickas in i höst.

Länkar:
Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SSM:s webbseminarium den 16 december (med information om anmälan) >>

Den nuvarande nationella planen på svenska och engelska finns på SSM:s hemsida >>

Nyhet om att Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klar och avrapporterats till EU-kommissionen, 150826 >>

Nyhet om att SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen, 180820 >>

Nyhet om att regeringen skickar sin sjätte rapport till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall, 171023