SSM ges uppdraget att se över Finansieringslagen rörande säkerheter m m

Regeringen har den 22 december beslutat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ska ses över är frågor som rör säkerheter, statens risk och avgiftsnivåer.

Redan den 27 oktober gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att i samråd med Riksgälden se över frågor som rör Riksgäldens roll, samt beräkning av kärnavfallsavgifter och behov av riskavsättningar.

Den 22 december gav regeringen SSM ytterligare ett uppdrag. Uppdraget är att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över frågor som rör de säkerheter den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska ställa. Dessa frågor regleras i finansieringslagen (2006:647) och i delar av finansieringsförordningen (2008:715). SSM får även i uppdrag att analysera effekterna av en breddning av kärnavfallsfondens placeringsreglemente enligt förordningen, speciellt med beaktande av effekter på statens risk, avgiftsnivåer och behov av säkerheter.

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kraftindustrin. Avgifterna ska finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter.

Uppdatering: SSM har valt att se de två regeringsuppdragen, som delvis är överlappande, som ett uppdrag med två leveranstidpunkter. SSM kommer att avrapportera den del som avser eventuella förändringar i finansieringslagen (avseende säkerheter) den 31 maj 2012. Övriga delar kommer de avrapportera den 14 december. Se kallelse till informationsmöte den 25 april 2012 (länk nedan).

 

Länkar:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Regeringens uppdrag till SSM >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det tidigare uppdraget, 111027 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SSM:s informationsmöte, 120425 >>