Tyskt intresse för djupa borrhål

Möjligheten att använda djupa borrhål som slutförvarsmetod för högaktivt radioaktivt avfall i Tyskland diskuteras i en forskningsartikel i tidskriften Geosciences. Forskarna anser att även om det krävs mer utveckling och forskning kring djupa borrhål, verkar metoden vara ett möjligt genomförbart alternativ till geologiskt förvar för radioaktivt avfall. 

Forskarna Bracke, Charlier, Liebscher, Schilling och Röckel har skrivit en artikel, publicerad den 18 juli 2017 i tidskriften Geosciences, om möjligheten att använda slutförvarsmetoden djupa borrhål i Tyskland. Artikeln syftar till att ge en förenklad, allmän beskrivning om metodens tekniska genomförbarhet och utformning som slutförvarsmetod för högaktivt radioaktivt avfall. Dessutom diskuteras driftsäkerheten vid deponering, återtagbarheten av avfall, samt förslutning av borrhålen. 

Metoden djupa borrhål innebär att det högaktiva avfallet ska placeras på 3-5 km djup för att vara så långt från biosfären som möjligt och för att utnyttja den långsiktiga naturliga säkerhet som kommer av att vatten på djupet inte blandas med vatten närmare ytan. Ett slutförvar i djupa borrhål är dessutom relativt säkert från intrång. I KBS-metoden, som det svenska kärnavfallsbolaget SKB ansökt om, är placeringen bara på 500 meters djup i strömmande grundvatten i kontakt med ytan. 

I artikel analyserar forskarna metoden utifrån säkerhetskraven ställda av det tyska federala ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, samt utifrån den tyska kommissionen för lagring av högaktivt avfalls krav och kriterier för platsval. Bracke m.fl. menar att det krävs mer teknisk utveckling och forskning kring slutförvarsmetoden djupa borrhål, att det är nödvändigt att demonstrera genomförbarheten, samt att operativa och långsiktiga säkerhetsanalyser och bedömningar utförs. Forskarna anser ändå, utifrån dagens kunskap, att metoden verkar vara ett möjligt genomförbart alternativ till geologiskt förvar för radioaktivt avfall i Tyskland.

 

Länkar:

Bracke et al. (2017) About the Possibility of Disposal of HLRW in Deep Boreholes in Germany >>

Nyhet om att djupa borrhål som tema på workshop i Berlin, 150606 >>

Mer på MKG:s hemsida om djupa borrhål >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev