Seminarium om en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar

Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm on "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar".

Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.

I den så kallade stegvisa prövningen planerar SSM att ta beslut för byggstart, provdrift, drift och tillslutning av slutförvar.

Den statliga utredningen om ny kärntekniklag föreslog under våren 2019 att den stegvisa prövningen ska regleras i den nya lagen inklusive samrådsförfaranden.

Datum: 12 november 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se

Mer information med programmet på Kärnavfallsrådets hemsida finns här.

Anmälan ska innan den 8 oktober.

Läs även

Nyhet om att MKG yttrar sig över ny kärntekniklag 190913 >>

Remiss om ny kärntekniklag 190424 >> 

Ny översikt om åtta länders kärnavfallshantering från Kärnavfallsrådet 190619 >>