Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet

Den 17 oktober lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in ett bemötande på de remissyttranden i sak som inkommit under våren 2016 till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bolaget lämnade även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Domstolen skickade den 22 november ut bemötandet m.m. på remiss till alla de som skickat in yttranden i sak. Synpunkter ska skickas in senast den 14 februari 2017.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 17 oktober in ett bemötande på de remissyttranden i sak om slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom till mark- och miljödomstolen i våras. Bolaget lämnade även in en komplettering rörande den planerade vattenverksamheten, en komplettering om ökat berguttag samt en uppdatering av sitt tidigare inlämnade reservationsvisa yrkande om Natura 2000.

Den 22 november skickade domstolen ut en underrättelse där möjlighet ges at lämna in synpunkter på bolagets senaste inlämning senast den 14 februari. Samma dag som domstolen skickade ut sin underrättelse meddelade domstolen om den fortsatta handläggningen av målet, med framskjuten huvudförhandling till tidigast hösten 2017. Se separat nyhet om detta i länk nedan.

 

Länkar:

Domstolens underrättelse, 161122 >>

Här kan du följa domstolens prövning på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – frågan om samordning av mål måste utredas, 161122 >> 

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >> 

Yrkande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till domstol och SSM: Avstyrk ansökan, 160531 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev