ESS får tillstånd för installation av accelerator

Den 30 juni 2017 gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tillstånd till kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, att i anläggningen installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny ansökan.

Enligt SSM:s hemsida ansökte ESS i maj 2016 om installation och begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen i Lund. Granskningen delades upp i två delar som behandlats var för sig. Nu är granskningen av den första delen, installation, klar. Strålsäkerhetsmyndigheten ger ESS tillstånd att installera acceleratorn med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnaden som inkluderar den aktiva cellen.

Tillståndet omfattar inte avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet (NSS). ESS behöver utveckla redovisningarna för dessa områden innan myndigheten kan tillståndspröva dem igen. 

Länkar:

SSM beslut om tillstånd för ESS 170630 >>

SSM granskningsrapport för beslut om tillstånd 170630 >>

SSM förtydligande rörande granskningsrapporten 170705 >>

Nyhet om tillståndet på SSM:s hemsida 170630 >> 

Mer om ESS på SSM:s hemsida >>

Nyhet om tillståndet på ESS:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

ESS har skrivit avtal med SKB om slutförvar för radioaktivt avfall 160914 >> 

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan, 160504 >>

SSM säger ja till kärnforskningsanläggningen ESS, 140717 >>

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering, 140401 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev