Naturskyddsföreningen och MKG stödjer SSM:s förslag på höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 september skickat in sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om kärnavfallsavgifter för 2018-2020. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit en höjning av avgiften till kärnavfallsfonden från genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh. Föreningarna stödjer myndighetens föreslag.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, stödjer de nivåer på avgifter och säkerheter som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslog och remitterade den 30 juni 2017 för åren 2018-2020. Myndighetens förslag till avgifter innebär en ökning från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh. SSM föreslår även att säkerheterna som kraftindustrin ska garantera framtida kostnader med ska höjas jämfört med de som gäller under innevarande treårsperiod. Även säkerheterna skiljer sig mellan kärnkraftverken och ligger på mellan ca 5-20 miljarder kronor.

Detta är första gången som beräkningarna sker enligt den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 december och det är viktigt att regeringen beslutar att följa myndighetens förslag så att den nya lagstiftningen inte urholkas direkt. Nivån på avgiften för Oskarshamns kraftgrupp på 8 öre per kWh kan verka hög men är bland annat resultatet av att avgifterna tidigare varit för låga eftersom kärnkraftsindustrin överskattat återstående driftstid för reaktorer. Föreningarna anser att myndigheten bör föra en mer nära dialog med kärnkraftsindustrin rörande sannolika resterande driftstider för att undvika att samma sak händer för framförallt Forsmark. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kärnavfallsavgifter 2018-2020, 170901 >>

SSM:s remiss om kärnavfallsavgifter, 170630 >>

SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter 2018-2020, 170628 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM föreslår höjda kärnavfallsavgifter, 170630 >>

Regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen – regelverket för kärnavfallsfonden, 170601 >> 

SSM: kärnavfallsavgiften måste höjas efter nedläggning av reaktorer, 151202 >> 

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter, 141013 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev