Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har lämnat ett yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Program för forskning, utveckling och demonstration Fud-program 2004.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Från och med 1 mars arbetar Johan Swahn som MKG:s kanslichef.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 16 februari, 2005, höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om kärnavfallskostnader för att diskutera finansieringsutredningens betänkande. Nedan finns programmet samt dokumentationen från seminariet inklusive KASAM-ledamoten Carl-Reinhold Bråkenhielms presentation. Dessutom finns en länk till finansieringsutredningens betänkande.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Samarbetsorganisationen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bildades den 27 oktober 2004 och inledde sin verksamhet i januari 2005.