Clab-ärendet kungörs av domstolen och en tidsplan är fastställd

Mark- och miljödomstolen har fastställt en tidsplan för fortsatt prövning av en utökad lagringskapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Samtidigt har kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om deldom i ärendet kungjorts av domstolen och synpunkter ska inkomma senast den 25 mars.

15 december skickade sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, en begäran om deldom, d.v.s. om ett separat tillstånd, och föreslog villkor i ärendet om utökad lagringskapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 4 januari kungjort ärendet och SKB:s begäran. Synpunkter kan skickas till Nacka tingsrätt senast den 25 mars 2022.

Den 4 januari fastställdes även en tidsplanen för Clab-ärendet. Efter synpunkter har inkommit får sökanden till den 14 april på sig att bemöta dessa. Domstolen kan därefter kungöra en huvudförhandling som kommer att äga rum i Oskarshamn 24-25 maj. Domstolen kan preliminärt komma med ett avgörande i juni-juli.

 

Länkar:

Kungörelse, 220104 >>

Information och tidsplan, 220104 >>

SKBs begäran om deldom, 211215 >>

Dagbok och aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

SSM har inlett prövningen av ökad kapacitet för Clab, 211027 >>

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Andra nyheter på MKG:s hemsida:

Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i media, 211214 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>