SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen

Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolens förfrågan om hur bolaget ser på det förslag på tidsplan för Clab-prövningen som domstolen presenterande i ett föreläggande den 15 september. Bolaget ser positivt på den presenterade tidsplanen som anger att ett tillstånd för ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle kan vara klart till nästa sommar.

Kärnavfallsbolaget SKB anger att de kompletteringar av ansökan som behövs för prövningen ska kunna vara klara till den 15 december. I den föreslagna tidsplanen anges att en kungörelse om fortsatt prövning avseende Clab då kan ske i december. Senast den 7 mars 2022 ska motparterna sedan yttra sig över ansökan och kompletteringar och bolaget får till den 4 april för ett bemötande. Senare i april kan kungörelse om huvudförhandling om villkor komma och förhandlingen planeras till den 24-25 maj 2022 i Oskarshamn. Preliminärt meddelas domstolens avgörande i juni-juli 2022.

Kärnavfallsbolagets enda anmärkningar på tidsplanen är att den kan anpassas efter sammanträdena i Oskarshamns kommunstyrelse, så att de efter sitt sammanträde den 22 mars har till den 25 mars på sig att lämna synpunkter, och att om den justeringen görs anser SKB också att deras bemötande bör senareläggas en vecka till den 11 april.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är lite undrande över bolagets resonemang om tider för Oskarshamns kommuns yttrande eftersom ett yttrande eventuellt även ska godkännas av kommunfullmäktige.

 

Länkar:

SKBs yttrande över tidsplan Clab-prövning, 210930 >>

Föreläggande och tidsplan Clab-prövning, 210915 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>