SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen

Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolens förfrågan om hur bolaget ser på det förslag på tidsplan för Clab-prövningen som domstolen presenterande i ett föreläggande den 15 september. Bolaget ser positivt på den presenterade tidsplanen som anger att ett tillstånd för ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle kan vara klart till nästa sommar.

Kärnavfallsbolaget SKB anger att de kompletteringar av ansökan som behövs för prövningen ska kunna vara klara till den 15 december. I den föreslagna tidsplanen anges att en kungörelse om fortsatt prövning avseende Clab då kan ske i december. Senast den 7 mars 2022 ska motparterna sedan yttra sig över ansökan och kompletteringar och bolaget får till den 4 april för ett bemötande. Senare i april kan kungörelse om huvudförhandling om villkor komma och förhandlingen planeras till den 24-25 maj 2022 i Oskarshamn. Preliminärt meddelas domstolens avgörande i juni-juli 2022.

Kärnavfallsbolagets enda anmärkningar på tidsplanen är att den kan anpassas efter sammanträdena i Oskarshamns kommunstyrelse, så att de efter sitt sammanträde den 22 mars har till den 25 mars på sig att lämna synpunkter, och att om den justeringen görs anser SKB också att deras bemötande bör senareläggas en vecka till den 11 april.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är lite undrande över bolagets resonemang om tider för Oskarshamns kommuns yttrande eftersom ett yttrande eventuellt även ska godkännas av kommunfullmäktige.

 

Länkar:

SKBs yttrande över tidsplan Clab-prövning, 210930 >>

Föreläggande och tidsplan Clab-prövning, 210915 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan. Under den 29 november till 1 december 2022 pågick domstolens huvudförhandling om villkor till domstolen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev