SSM föreslår höjda kärnavfallsavgifter för 2018-20 -- Oskarshamn kan få 8 öre/kWh

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för ären 2018-2020. Myndigheten föreslår att avgiften till kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kilowattimme, men det skiljer stort mellan de olika kärnkraftverken. Avgiften för Forsmark föreslås bli 4,5 öre/kWh, för Ringhals 6,8 öre/kWh medan avgiften för elproduktionen för den enda återstående reaktorn vid Oskarshamns kärnkraftverk föreslås bli hela 8,0 öre/kWh. Avgiften för nedlagda Barsebäck kärnkraftverk som inte har några inkomster blir nästan en miljard kronor per år. SSM föreslår även att säkerheterna som kraftindustrin ska garantera framtida kostnader med ska höjas jämfört med de som gäller under innevarande treårsperiod. Även säkerheterna skiljer sig mellan kärnkraftverken och ligger på mellan ca 5-20 miljarder kronor. Svar på remissen ska lämnas till den 1 september. Efter det kommer SSM att lämna sitt förslag till regeringen som mot slutet av året kan fatta ett beslut om avgifter och belopp för nästa treårsperiod.

Den 30 juni skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut sitt förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för åren 2018-2020 på remiss. Myndighetens förslag till avgifter innebär en ökning från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad kWh.

Samtidigt är det en stor skillnad mellan avgifterna för de olika kärnkraftverken. Avgiften för Forsmark föreslås bli 4,5 öre/kWh, för Ringhals 6,8 öre/kWh medan avgiften för elproduktionen för den enda återstående reaktorn vid Oskarshamns kärnkraftverk föreslås bli hela 8,0 öre/kWh. Avgiften för nedlagda Barsebäck kärnkraftverk som inte har några inkomster blir nästan en miljard kronor per år. 

SSM föreslår även att säkerheterna som kraftindustrin ska garantera framtida kostnader med ska höjas jämfört med de som gäller under innevarande treårsperiod. Även säkerheterna skiljer sig mellan kärnkraftverken och ligger på mellan ca 5-20 miljarder kronor.

Myndigheten säger att förslaget är i linje med den proposition regeringen den 1 juni 2017 lämnade till riksdagen om reglerna för finansiering av kärnavfallshantering. Riksdagen behandlar för närvarande propositionen och lagen ska träda i kraft den 1 december. Under hösten kommer regeringen att anta en förordning kopplad till lagen.

SSM bedömer med utgångspunkt från de förslag som finns i propositionen att det är på den föreslagna nivån avgifterna bör ligga på för att täcka ”de kostnader som reaktorinnehavarna är skyldiga att svara för med avseende på en säker avveckling och slutförvaring av den svenska kärnkraften”. Förklaring till avgiftshöjningen är enligt myndigheten kärnkraftindustrins beslut om tidigarelagd avställning av fyra reaktorer, fallande marknadsräntor samt myndighetens bedömningar av reala prisförändringar och framtida elproduktion. 

SSM vill ha svar på remissen senast den 1 september.

En länk till en nyhet på MKG:s hemsida om lagförslaget finns nedan tillsammans med andra nyheter rörande finansieringen av kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna.

Länkar:

 SSM:s remissbrev, 170630 >>

 SSM:s förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020 , 170628 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om förslaget >>

Nyhet på SSM:s hemsida om remissen >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden) 170601 >>

Resultatet av riksrevisionens granskning av finansieringssystemet för kärnavfall publiceras i december, 170601 >>

Riksrevisionen ska granska finansieringssystemet för kärnavfall, 170213 >>

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM, 170109 >>

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar, 160906 >>

Professor i DN Debatt: Låt inte kärnkraftsbolagen betala för lite för avfallet, 160119 >>

Kärnavfallsfonden slår larm: Miljarder saknas för hanteringen av Sveriges kärnkraftsavfall, 150608 >>

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer, 151202 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev