Miljöministern i möte med näringsutskottet om kärnbränsleförvar

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll var inbjuden till näringsutskottet den 9 december för att informera och svara på frågor om kärnbränsleförvaret.

När ministern bjöds in hade ännu inte tidsplanen för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret presenterats, något som miljöministern gjorde på en pressträff den 8 december. Beslut om SFR 2 ska tas den 22 december och beslut om kärnbränsleförvaret planeras till den 27 januari 2022. Det gjorde att frågor om varför beslut dröjer och liknande inte längre var aktuella på mötet.

Ministerns tidsplan har dessutom lett till att politiska hot om misstroendeförklaring dragits tillbaka.

 

Länkar:

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande om tidsplanen, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG på DN Debatt: ”Kärnkraftindustrin undanhåller viktiga resultat om koppar, 211112 >>

KTH-professorer, Naturskyddsföreningen och MKG:s slutreplik i DN Debatt: ’’Kärnkraftsindustrin undanhåller försöksresultat – kallar det ’öppenhet’ ’’, 211128 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s slutpläderingar i SFR 2-målet, 191002 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Regeringen sa ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret, 211022 >>

Kärnavfallsrådet svarar på regeringens remiss om kapselfrågor, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914>>