Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Johan Swahn i samråd med kommunpolitiker Bertil Alm från Alunda
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKGs nyhetsbrev beskriver och sammanfattar kortfattat vad MKG arbetat med under den senaste perioden och om vad som pågår i kärnavfallsprocessen. Den som vill prenumerera på nyhetsbreven kan anmäla sig här ovan till höger.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG höll sitt första årsmöte den 10 maj i Oskarshamn. I samband med mötet gjordes även studiebesök i Äspö-laboratoriet och på CLAB. Den nya styrelsen och verksamhetsplanen för 2005 finns presenterad under "Om MKG".
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har lämnat sitt yttrande över Finansieringsutredningens förslag till förändring i betalningssystemet för kärnavfallsprojektet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt yttrade sig den 28 april om Ringhals AB:s ansökan om att öka effekten vid kärnkraftverket. Domstolen har miljöprövat verksamheten vid kärnkraftverket i sin helhet och fann att det fanns förhinder att bifalla ansökan.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I samband med SKB AB:s årliga bjudning "SKB-dagen" gavs MKG möjlighet att presentera sig och ge sin syn på kärnavfallsprojektet.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Inlagor från MKG och Döderhults Naturskyddsförening inlämnade i samband med samrådsmöte i Oskarshamn den 5 april 2005.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har lämnat ett yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) Program för forskning, utveckling och demonstration Fud-program 2004.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Från och med 1 mars arbetar Johan Swahn som MKG:s kanslichef.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 16 februari, 2005, höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om kärnavfallskostnader för att diskutera finansieringsutredningens betänkande. Nedan finns programmet samt dokumentationen från seminariet inklusive KASAM-ledamoten Carl-Reinhold Bråkenhielms presentation. Dessutom finns en länk till finansieringsutredningens betänkande.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Samarbetsorganisationen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bildades den 27 oktober 2004 och inledde sin verksamhet i januari 2005.