Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljö- och markdomstolen vid Växjö tingsrätt ger tillstånd till rivningen av Barsebäck.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bemöter svar från SSM om Lot-upptaget i en ny skrivelse.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter på innehållet i remissyttrandena i prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 17 december höll Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Strålsäkerhetsmyndigheten var på plats och presenterade sitt yttrande till regeringen i SFR-prövningen.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 1 mars 2020 kommer Johan Dasht, tidigare vd för OKG AB, tillträda som vd för kraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB. Därmed får bolaget sin tredje vd på lika många år. Bolagets nuvarande vd Eva Halldén går i pension i slutet av februari 2020. Hon ersatte i sin tur Christoffer Eckerberg som vd för bolaget den 1 april 2017.   Läs fler nyheter från MKG:
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB träffades på ett avstämningsmöte den 6 december 2019. På mötet berättade SKB att kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 november 2019 svarade SSM på MKG:s frågor till myndigheten om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har skickat de inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kompletterar sitt yttrande till regeringen ännu en gång rörande prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att ytterligare information nu framkommit följer nu MKG upp tidigare skrivelse till SSM i syfte att säkra kvalitét och redovisning av resultat från LOT-försöket.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Mark- och miljödomstolen yttrar sig till regeringen om kärnkraftsindustrins avfallsbolags SKB:s ansökan om att få bygga ut SFR.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 12 november 2019 ordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm om "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar".
Publicerad den i kategorin Nyheter
Idag tisdag den 12 november hålls huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i prövningen av ansökan från Barsebäck Kraft AB (BKAB) om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Det finns en övergripande brist på förståelse för hur länder runt om i världen tar sig an komplexiteten i de utmaningar kärnavfallsfrågan ställer dem inför. Den nya rapporten ”The World Nuclear Waste Report” har tagits fram med målet att ändra på detta.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I en skrivelse till SSM den 28 oktober 2019 ställde MKG frågor om myndighetens tillsyn av det befintliga SFR rörande korrosionsproblem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att SKB meddelat att försökspaketet Lot S2 tagits upp kompletterar nu MKG och dess medlemsföreningar sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Som svar på en direkt fråga från MKG uppger nu kärnavfallsbolaget SKB att det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 30 september 2019 yttrade sig Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till regeringen om SKB:s komplettering kring kopparkorrosion från i våras.