Milkas håller seminarium om slutförvaring

-

Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall den 1 december.

Program:
Lunch kl 12-12.50

Göran Bryntse, teknisk doktor inleder och talar om risker med slutförvaring av kärnavfall samt kärnkraft relaterat till utsläpp av växthusgaser.

Christopher Leygraf, professor i korrosionsvetenskap, KTH, föredrar om risker med slutförvaring i kopparkapslar.

Herbert Henkel, geofysiker, föredrar sin syn på slutförvaring i Forsmark

Moderator är Eric Söderberg från Nestor AB

Frågor svaras av Eric på eric@nestor.se eller 070-457 68 22

Tid: 1 december, kl 13-16
Plats: Västerås, Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1, det är även möjligt att delta digitalt via zoom
Anmälan och mer information via denna länken >>