Kalendarium 2003

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, anordnar den 5 maj en internationell konferens. Industrins avsikt är att samla de ansvariga för världens ledande kärnavfallsprogram och ledande befattningshavare. Syftet med konferensen är att lyfta frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv.